MJ Kancelaria Radcy Prawnego 
Marcin Jaroszewicz
Przystępnie

Specjalizacja

 • Prawo cywilne
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami
 • Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
 • Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Sprawy z zakresu prawa prasowego
 • Sprawy z zakresu sądowej windykacji wierzytelności i rzeczy
 • Prawo cywilne

  • odszkodowania i zadośćuczynienia (wypadki, odszkodowania od szpitali, komunikacyjne, OC);
  • sprawy o zapłatę,
  • prawa i obowiązki stron stosunków umownych (sprzedaż, najem, zlecenie itp.),
  • utrata lub zniszczenie mienia,
  • naruszenie dóbr osobistych,
  • prawa konsumentów.