MJ Kancelaria Radcy Prawnego 
Marcin Jaroszewicz
Przystępnie

Specjalizacja

 • Prawo cywilne
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami
 • Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
 • Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Sprawy z zakresu prawa prasowego
 • Sprawy z zakresu sądowej windykacji wierzytelności i rzeczy
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia

  • dochodzenie odszkodowań osobowych, w tym odszkodowań za poniesione koszty leczenia, pogorszenie się sytuacji rodzinnej i rent za utratę zdolności do pracy oraz pogorszenie widoków na przyszłość,
  • odszkodowań majątkowych, w tym komunikacyjnych z OC sprawcy i Autocasco;
  • dochodzenie zadośćuczynień za uszczerbek na zdrowiu, śmierć bliskiej osoby, naruszenie dóbr osobistych i inne,
  • wszelkich innych odszkodowań w przypadku odmownych bądź niezadowalających decyzji firm ubezpieczeniowych;