MJ Kancelaria Radcy Prawnego 
Marcin Jaroszewicz
Przystępnie

Specjalizacja

 • Prawo cywilne
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami
 • Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
 • Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Sprawy z zakresu prawa prasowego
 • Sprawy z zakresu sądowej windykacji wierzytelności i rzeczy
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  • ekspresowa rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
  • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
  • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek, takich jak m.in. przygotowywanie dokumentów prawnych i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
  • przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS, w tym wypełnianie formularzy,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.