MJ Kancelaria Radcy Prawnego 
Marcin Jaroszewicz
Przystępnie

Specjalizacja

 • Prawo cywilne
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami
 • Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
 • Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Sprawy z zakresu prawa prasowego
 • Sprawy z zakresu sądowej windykacji wierzytelności i rzeczy
 • Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.,
  • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,
  • negocjowanie i przygotowanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadrą kierowniczą w tym kontraktów menadżerskich,
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia,
  • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP,
  • prowadzenie spraw o zapłatę renty,
  • egzekucja świadczeń odszkodowawczych,
  • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.