Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Wyróżnia się 3 podstawowe systemy rozliczeń oraz premię za sukces.

System wynagrodzenia kwotowego

Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Ustalany indywidualnie z klientem okresowy, najczęściej miesięczny ryczałt, w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej.

System rozliczenia godzinowego

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia oraz ustalonej z klientem stawki godzinowej. System ten jest najczęściej stosowany gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Premia za sukces

Jeżeli praca Kancelarii ma zmierzać do osiągnięcia umówionego rezultatu możliwe jest odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia za przyjecie lub wykonywanie zlecenia i umówienie się na dodatkową premię ustaloną kwotowo bądź procentowo w zależności od osiągniętego rezultatu.
Doświadczenie
Swoje doświadczenie wymienieni radcy prawni uzyskali obsługując spółki prawa handlowego z kapitałem prywatnym, firmy ubezpieczeniowe, spółki komunalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, będąc członkami rad nadzorczych oraz przede wszystkim tocząc szereg postępowań sądowych reprezentując osoby fizyczne.
  • tel./fax: +48 59 841 71 24
  • kancelaria@mjkancelaria.pl
© MJ Kancelaria. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk