Marcin Jaroszewicz – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2003-2006 etatowy aplikant sądowy.

W roku 2006 złożył egzamin sędziowski. Następnie zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Słupsku jako referendarz sądowy.

W 2006 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem SŁ 311/06.

Od 2007 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Słupsku. Był także wspólnikiem Kancelarii Adwokacko–Radcowskiej z siedzibą w Gdyni.

W latach 2007-2015 roku zatrudniony był jako radca prawny w Biurze Prawnym Urzędu Miasta Słupska.

Prowadząc Kancelarię Radcy Prawnego obsługuje spółki prawa handlowego (z kapitałem prywatnym i komunalne) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również w innych formach, jednostki samorządu terytorialnego, nadleśnictwo i inne jednostki organizacyjne. Był członkiem rad nadzorczych. Stale, w szerokim zakresie, występuje jako pełnomocnik procesowy osób fizycznych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym sprawach spadkowych, rodzinnym oraz gospodarczym. Interesują się ponadto tematyką ochrony dóbr osobistych. Biegle włada językiem angielskim.

Waldemar Jaroszewicz – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1970-1973 etatowy aplikant sądowy.

W roku 1973 złożył egzamin sędziowski.

W 1975 roku roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem SŁ 42/75

Od 1987 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Słupsku.

Pracując jako radca prawny obsługuje spółki prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również w innych formach. Wielokrotnie występował jako pełnomocnik procesowy osób fizycznych. Jest członkiem rady nadzorczej spółki prawa handlowego. Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym i gospodarczym. Będąc wieloletnim radcą prawnym największej polskiej firmy ubezpieczeniowej uzyskał bardzo duże doświadczenie w prawie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynień i rent od firm ubezpieczeniowych. Wielokrotnie cytowany w prasie lokalnej jako komentator i pełnomocnik poszkodowanych w procesach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Biegle włada językiem angielskim.

Joanna Piechocka – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2017 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem KO 840

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.
Doświadczenie
Swoje doświadczenie wymienieni radcy prawni uzyskali obsługując spółki prawa handlowego z kapitałem prywatnym, firmy ubezpieczeniowe, spółki komunalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, będąc członkami rad nadzorczych oraz przede wszystkim tocząc szereg postępowań sądowych reprezentując osoby fizyczne.
  • tel./fax: +48 59 841 71 24
  • kancelaria@mjkancelaria.pl
© MJ Kancelaria. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk